Merkur NXT

Striekacie zariadenia s pokročilým vzduchovým motorom NXT

Merkur NXT AL

Merkur NXT AL (Airless)

Striekacie zariadenia Merkur NXT AL sú zariadenia pre vysokotlaké Airless striekanie, navrhnuté pre nanášanie materiálov na vodnej báze, dvojkomponentných farieb a syntetických farieb so strednou a vysokou viskozitou, latexov, antikoróznych a ochranných nástrekov v strojárenstve, stavebníctve a drevovýrobe.
Striekanie technológiou Airless poskytuje oproti klasickému vzduchovému striekaniu podstatne vyššiu produktivitu, možnosť striekania aj vysokosušinových farieb bez riedenia, nanášanie podstatne hrubších vrstiev materiálu na jeden nástrek. Zariadenie je vhodné všade tam, kde nie je požadovaná najvyššia kvalita povrchu, ale vysoká účinnosť nanášania a nízke straty materiálu, minimálne riedenie alebo nanášanie veľmi hustých materiálov.

Striekacie zariadenia sú kompletované so striekacou pištoľou XTR-5, vyznačujú sa veľmi tichým chodom motora NXT, nízkou pulzáciou faby na výstupe. Nová rada čerpadiel Merkur z antikoróznej ocele zaručuje vysokú odolnosť voči korózii aj pri striekaní materiálov na vodnej báze.
Nová konštrukcia tesnení piestu a piestnej tyče spolu s novým závitovým uchytením valca a novou spojkou motora a čerpadla umožňujú jednoduchú demontáž, výmenu tesnení a spätnú montáž čerpadla. Protiprachový kryt mazacej misky tesnení piestnej tyče zamedzuje znečisteniu oleja TSL, ako aj pohyblivých častí piestnej tyče čerpadla a motora NXT.
Zariadenia je možné doplniť prietokovým elektrickým ohrievačom Vis-Con2 pre striekanie aj vysokosušinových materiálov pri nižšom tlaku, k dispozícii sú modely s elektronickou monitorovacou a riadiacou jednotkou DataTrak. Úžitkovú hodnotu zariadení zvyšuje veľká variabilita modelov.

Technická špecifikácia

Systém Merkur NXT AL (Airless)
Model 23:1 24:1 28:1 30:1 30:1 36:1 45:1 48:1
Maximálny pracovný tlak [bar] 158 165 192 206 206 248 310 331
Objemový výkon čerpadla [l/min]
Pri 60 cykloch/minúta
6 9 7,5 1,5 4,5 6 3 4,5
Výtlak pre jeden cyklus [cm3] 100 150 125 25 75 100 50 75
Max. napájací tlak vzduchu [bar] 7 6,2 5,8
Spotreba vzduchu [m3/min]
Pri tlaku 7 bar a 20 cykloch/minúta
0,48 0,74 0,25 0,48 0,74 0,48 0,74
Motor NXT NXT1200 NXT1800 NXT400 NXT1200 NXT1800 NXT1200 NXT1800
Objednávacie čísla viď brožúra
Merkur NXT AA

Merkur NXT AA (Air-Assisted)

Striekacie zariadenia Merkur NXT AA sú zariadenia pre vysokotlaké airless striekanie s podporou vzduchu AA-Airless (Airmix), navrhnuté špeciálne pre nanášanie materiálov na vodnej báze, dvojkomponentných farieb a syntetických farieb so strednou viskozitou, moridiel, latexov, antikoróznych a ochranných nástrekov v strojárenstve, stavebníctve a drevovýrobe.
Striekanie technológiou airless s podporou vzduchu poskytuje oproti klasickému airless striekaniu podstatne kvalitnejší povrch, vynikajúce rozprášenie materiálu aj v chladnejších podmienkach, na jeden nástrek umožňuje naniesť hrubšiu vrstvu materiálu pri súčasnom obmedzení použitia riedidiel. Zariadenie je vhodné všade tam, kde je požadovaná vyššia kvalita povrchu, vysoká účinnosť nanášania a nízke straty materiálu, minimálne riedenie alebo nanášanie veľmi hustých materiálov.

Striekacie zariadenia sú kompletované so striekacou pištoľou G15, G40 alebo G40RAC, vyznačujú sa veľmi tichým chodom motora NXT, nízkou pulzáciou faby na výstupe. Nová rada čerpadiel Merkur z antikoróznej ocele zaručuje vysokú odolnosť voči korózii aj pri striekaní materiálov na vodnej báze. Nová konštrukcia tesnení piestu a piestnej tyče spolu s novým závitovým uchytením valca a novou spojkou motora a čerpadla umožňujú jednoduchú demontáž, výmenu tesnení a spätnú montáž čerpadla. Protiprachový kryt mazacej misky tesnení piestnej tyče zamedzuje znečisteniu oleja TSL, ako aj pohyblivých častí piestnej tyče čerpadla a motora NXT.
Zariadenia je možné doplniť prietokovým elektrickým ohrievačom Vis-Con2 pre striekanie aj vysokosušinových materiálov pri nižšom tlaku, k dispozícii sú modely s elektronickou monitorovacou a riadiacou jednotkou DataTrak. Úžitkovú hodnotu zariadení zvyšuje veľká variabilita modelov.

Technická špecifikácia

Systém Merkur NXT .025 AA
(Air-Assisted)
Merkur NXT .050 AA
(Air-Assisted)
Merkur NXT .75 AA
(Air-Assisted)
Model 15:1 30:1 15:1 45:1 10:1 30:1 48:1
Maximálny pracovný tlak [bar] 103 206 103 310 69 206 331
Objemový výkon čerpadla [l/min]
Pri 60 cykloch/minúta
1,5 3 4,5
Výtlak pre jeden cyklus [cm3] 25 50 75
Max. napájací tlak vzduchu [bar] 7 7 7
Spotreba vzduchu [m3/min]
Pri tlaku 7 bar a 20 cykloch/minúta
0,17 0,25 0,25 0,48 0,25 0,48 0,74
Motor NXT NXT200 NXT400 NXT400 NXT1200 NXT400 NXT1200 NXT1800
Objednávacie čísla viď brožúra

 

Systém Merkur NXT .100 AA
(Air-Assisted)
Merkur NXT .125 AA
(Air-Assisted)
Merkur NXT .150 AA
(Air-Assisted)
Model 23:1 36:1 18:1 28:1 15:1 24:1
Maximálny pracovný tlak [bar] 158 248 124 192 103 165
Objemový výkon čerpadla [l/min]
Pri 60 cykloch/minúta
6 7,5 9
Výtlak pre jeden cyklus [cm3] 100 125 150
Max. napájací tlak vzduchu [bar] 7 7 7
Spotreba vzduchu [m3/min]
Pri tlaku 7 bar a 20 cykloch/minúta
0,48 0,74 0,48 0,74 0,48 0,74
Motor NXT NXT1200 NXT1800 NXT1200 NXT1800 NXT1200 NXT1800
Objednávacie čísla viď brožúra
Merkur NXT ES

Merkur NXT ES (Elektrostatika)

Striekacie zariadenia Merkur NXT ES sú zariadenia pre elektrostatické vysokotlaké airless striekanie s podporou vzduchu AA-Airless (Airmix), navrhnuté pre nanášanie riedidlových farieb, dvojkomponentných polyuretanových a epoxidových farieb, syntetických farieb so strednou viskozitou, antikoróznych náterov, ochranných nástrekov a vrchných lakov v strojárenskej výrobe.
Striekanie technológiou airless s podporou vzduchu poskytuje oproti klasickému airless striekaniu podstatne kvalitnejší povrch, vynikajúce rozprášenie materiálu aj v chladnejších podmienkach, na jeden nástrek umožňuje naniesť hrubšiu vrstvu materiálu pri súčasnom obmedzení použitia riedidiel. Elektrostatický efekt umocňuje
efektívnosť prenosu farby na striekaný predmet a umožňuje dosahovať veľmi významné úspory farieb v rozsahu 15 až 70 %.

Striekacie zariadenia sú kompletované so striekacou pištoľou Pro Xp85 AA Smart, vyznačujú sa veľmi tichým chodom motora NXT, nízkou pulzáciou faby na výstupe. Nová rada čerpadiel Merkur z antikoróznej ocele zaručuje vysokú odolnosť voči korózii. Nová konštrukcia tesnení piestu a piestnej tyče spolu s novým závitovým uchytením valca a novou spojkou motora a čerpadla umožňujú jednoduchú demontáž, výmenu tesnení a spätnú montáž čerpadla. Protiprachový kryt mazacej misky tesnení piestnej tyče zamedzuje znečisteniu oleja TSL, ako aj pohyblivých častí piestnej tyče čerpadla a motora NXT.
Zariadenia je možné doplniť prietokovým elektrickým ohrievačom Vis-Con HP pre striekanie aj vysokosušinových materiálov pri nižšom tlaku, k dispozícii sú modely s elektronickou monitorovacou a riadiacou jednotkou DataTrak. Úžitkovú hodnotu zariadení zvyšuje veľká variabilita modelov.

Technická špecifikácia

Systém Merkur NXT ES (Elektrostatika)
Model 15:1 18:1 23:1 24:1 28:1 30:1
Maximálny pracovný tlak [bar] 103 124 158 165 192 206
Objemový výkon čerpadla [l/min]
Pri 60 cykloch/minúta
9 7,5 6 9 7,5 4,5
Výtlak pre jeden cyklus [cm3] 150 125 100 150 125 75
Max. napájací tlak vzduchu [bar] 7
Spotreba vzduchu [m3/min]
Pri tlaku 7 bar a 20 cykloch/minúta
0,48 0,74 0,74
Motor NXT NXT1200 NXT1800 NXT1200
Objednávacie čísla viď brožúra