Príslušenstvo pre priemyselnú lakovaciu techniku

Príslušenstvo

Jednokomponentné striekacie zariadenia i viackomponentné zmiešavacie zariadenia sú komplexné systémy, ktoré pre svoj správny chod a tie najlepšie výsledky potrebujú určité príslušenstvo. Nejde len o samotný chod zariadenia, ale prostredníctvom príslušenstva je možné zariadenia prispôsobiť na takmer akékoľvek pracovné podmienky a požiadavky a tým jednoducho výjsť v ústrety každému zákazníkovi.

Vo všeobecnosti do príslušenstva patria materiálové a vzduchové hadice, hadicové biče a hadicové spojky, ktoré umožnia transport materiálu zo zariadenia až do striekacej pištole, resp. aplikátoru. Ďalej sú to sacie trubice a hadice pre transport materiálu z nádob do zariadení, samotné nádoby na materiál, ktoré môžu byť prekryté vekom, tlakové nádoby, nádoby s miešadlom a podobne.

Z hľadiska kvality materiálu a jeho prúdenia sú podstatnou časťou filtre, regulátory, ohrievače materiálu, miešadlá (agitátory) a meracie príslušenstvo, do ktorého spadajú manometre a prietokomery (čelné ozubenie, helical ozubenie a Coriolis).

Rovnako sem patria trysky a držiaky trysiek pre striekacie pištole, dávkovacie kity a ventily pre zmiešavacie zariadenia. Pri zmiešavacích zariadeniach to je potom ešte aj komunikačné príslušenstvo - ovládacie a monitorovacie jednotky, komunikačné brány pre priemyselné zbernice a užívateľské rozhrania, káble a podobne.

Ako už bolo spomenuté vyššie, každá aplikácia si vyžaduje špecifické riešenie a rôzne príslušenstvo. Sme pripravení pomôcť Vám s jeho návrhom a výberom, aby mal výsledok Vašej práce čo najvyššiu kvalitu.