EcoQuip 2 EQs2

Dvojité paletové zariadenie EcoQuip 2 EQs2 pre tryskanie zmesou abrazíva a vodnej hmly

EcoQuip 2 EQs2

EcoQuip 2 EQs2 elite je vysokoproduktívne, plne vybavené, profesionálne paletové, veľké zariadenie určené pre tryskanie zmesou abrazíva a vodnej hmly, pre stredné až veľkoobjemové projekty. Zariadenie je riešené ako dvojitá stacionárna jednotka navrhnutá pre zvládnutie tých najväčších projektov pre tryskanie, v tých najnáročnejších pracovných podmienkach. Pracuje v spojení s jedným výkonným kompresorom o objemovom výkone v rozmedzí 10,6-45,3 m³/min avšak s dvomi tlakovými nádobami a dvomi tryskami pre zdvojnásobenie pravocného výkonu, čím zefektívňuje a výrazne urýchľuje prácu na projektoch veľkého rozsahu. Nie je teda potrebné na pracovisko prepravovať a používať dve samostatné paletové zariadenia. Dvojité zariadenie EcoQuip 2 EQs2 elite je navrhnuté podľa najprísnejších štandardov s jednoducho ovládateľným príslušenstvom a bezpečnostnými funkciami. Veľkosťou a modulárnym dizajnom je zariadenie prispôsobené na jednoduchú manipuláciu a uskladnenie.

Vo výbave zariadenia EcoQuip 2 EQs2 elite je zahrnutá dvojica 15 m dlhých tryskacích hadíc a dvojica monitorovacích jednotiek MediaTrak s jednoduchou a zrozumiteľnou obrazovkou, ktorá umožňuje nastaviť prietok abrazívneho média na optimálnu hodnotu pre zaistenie najefektívnejšieho tryskania, sleduje cykly pumpy a umožňuje vytvorenie rozvrhu údržby zariadenia v pravidelných intervaloch pre zaistenie najlepšieho výkonu. Tryskacie zariadenie má ochranný rám a skrine z profilov a plechov z antikoróznej ocele, dvojicu tlakových nádob – každá o objeme 184 litrov, ktorá pojme približne 16 vriec abrazíva o hmotnosti 25 kg. K zariadeniu je možné pripojiť objemnú vodnú nádrž o objeme 1000 litrov. Zariadenie ďalej obsahuje držiak na tryskaciu hadicu, schodík pre pohodlnejšie plnenie tlakových nádob, sitá na abrazívum, dávkovací ventil na vodu (na tryskanie), vrchný kryt rámu, vstupný filter vzduchu a guľový ventil na uzavretie prívodu vzduchu. Ochranný rám zariadenia je dimenzovaný na prenesenie 5-násobnej hmotnosti suchého zariadenia.

Model EcoQuip 2 EQs2 elite
Rozmery zariadenia (Š x V x D) [mm] 1175 x 1422 x 2040
Hmotnosť suchý/mokrý stav [kg] 708/1656
Potrebný výkon kompresora [m³/min] 10,6 - 45,3
Veľkosť nádoby pre abrazívum [kg] 798 (dvojica nádob)
Tryskací tlak [bar] 1,7 - 12,1
Veľkosť trysky (súčasť zariadenia) 2x #8 High Performance
Objednávacie čísla viď brožúra