Vyhrievané hadice

Technológia hadíc pre transfer zložiek striekanej izolácie

Vyhrievané hadice

Vyhrievané hadice slúžia pre transfer ohriatych zložiek materiálu pre aplikáciu striekanej izolácie. Zložky v hadici prúdia oddelene (k ich vzájomnému zmiešaniu dôjde až v aplikačnej pištoli) a hlavnou úlohou hadice je udržať ich teplotu, na ktorú boli zohriate v zmiešavacom zariadení.

Vyhrievané hadice Graco sú obalené v medenom izolačnom elemente pre dosiahnutie presného a roznomerného ohrevu zložiek.

Vyhrievané hadice Graco:

• špeciálne navrhnuté pre použitie so zariadeniami Reactor
• pokryté špeciálnym butylovým obalom pre ochranu citlivého isokyanátu voči vlhkosti
• pokruté penovou tepelnou izoláciou pre udržanie teploty materiálu
• navrhnuté s rozdielnymi rozmermi armatúr pre izokyanát a polyol s účelom predísť náhodnému chybnému pripojeniu hadíc
• vybavené vlastnými spojovacími prostriedkami elektrického systému hadíc
• odolné - s ukončovacou hadicou so špirálovým dizajnom, na ktorej boli použité pletené medené drôty pre väčšiu ohybnosť a dlhšiu životnosť


Senzory teploty materiálu

Udržanie stálej teploty zložiek je kľúčovým parametrom kvality aplikácie striekanej izolačnej peny ako aj polyurey. Vyhrievané hadice Graco sú navrhnuté tak, aby udržali stálu teplotu počas aplikácie. Použitie tepelných senzorov materiálu (FTS - Fluid Temperature Sensor) je najlepším riešením, ako sledovať túto teplotu. Okrem udržiavania teploty materiálu senzory poskytujú aj potrebnú spätnú väzbu pre ovládacie prvky zmiešavacieho zariadenia Reactor, aby zariadenie mohlo presne a bezpečne riadiť vyhrievanie hadíc. Odporúčame senzory umiestniť čo najbližšie k ukončovacej hadici z dôvodu čo najpresnejšieho sledovania teploty blízko miesta zmiešania oboch zložiek.
V ponuke produktov Graco sú dostupné dve technológie - detektor teplotnej odolnosti (RTD - Resistance Temperature Detector) a termoelektrické články (Thermocouple).

Bližšie informácie ohľadne objednávania vyhrievaných hadíc, ako aj ich objednávacie čísla nájdete v brožúre nižšie.

Dokumentácia