Podstata realizácie polyuretánových izolácií

Pre aplikáciu dvojzložkových polyuretánových izolácií sa používajú špeciálne vysokotlaké zariadenia GRACO nazývané Reactor. V týchto zariadeniach dochádza k príprave jednotlivých zložiek (ich ohriatie na reaktívnu teplotu). Ďalej sú zložky prostredníctvom vyhrievaných hadíc prevedné do striekacej pištole, kde dôjde k zmiešanu zložiek a následne k ich reakcii po aplikácii na požadovaný povrch.

Vysokotlaké zmiešavacie zariadenia pre PUR materiály (Reactor) rozdeľujeme na:

VZDUCHOVÉ, ELEKTRICKÉ, HYDRAULICKÉ, INTEGROVANÉ


Kompletný systém pre aplikáciu dvozložkového polyuretánu:

1 - Vysokotlaké zmiešavacie zariadenie (Reactor) - vzduchové, elektrické, hydraulické alebo integrované
2 - Vyhrievané hadice
3 - Ukončovacia hadica (bič)
4 - Pištoľ - čistenie vzduchom, kvapalinou alebo mechanicky
5 - Podávacie čerpadlá (sudové pumpy)
6 - Miešadlo (agitátor)