Materiál pre striekanú tepelnú izoláciu

λ= 0,021 - 0,024 W/(m.K)
*Súčiniteľ tepelnej vodivosti v závislosti od druhu materiálu, viď. prehľad materiálov nižšie.

V portfóliu našej spoločnosti ponúkame výrobky nemeckej spoločnosti PCC Prodex, ktorá vyrába izolačné materiály v licencii nemeckej materskej spoločnosti PCC SE so sídlom v Duisburgu. Tieto produkty sú certifikované podľa nemeckých štandardov DIBt a spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska kvality, bezpečnosti a odolnosti.

 • izolácie striech (šikmých, plochých - aj pochôdznych), stien a stropov v bytovej a priemyselnej výstavbe
 • rekonštrukcie a renovácie existujúcich stavebných objektov
 • izolácie priemyselných kontajnerov a potrubí
 • vystužovanie obvodového plášťa budov a zvyšovanie mechanickej odolnosti stavebných konštrukcií

Každý zo spomenutých produktov sa dodáva vo forme setov.

Jeden set obsahuje 2 sudy (2 zložky), ktoré sa zmiešavajú v objemovom pomere 1:1:
A SUD je zložka A - POLYOL (báza, podľa amerického značenia RESIN/zložka B), hmotnosť sudu je 227 kg
B SUD je zložka B - ISO (tužidlo - izokyanát, podľa amerického značenia ISO/zložka A), hmotnosť sudu je 250 kg

Okrem setov s veľkými sudmi existujú ešte sety s menšími sudmi, tu je hmotnosť sudov so zložkami A aj B po 50 kg.

 

Prehľad materiálov:

 
 • tvrdá pena s uzavretou bunkovou štruktúrou
 • účinná tepelná izolácia s nízkou nasiakavosťou
 • možnosť použiť v exteriéri, pena je pochôdzna
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ= 0,021 W/(m.K)
 • objemová hmotnosť 50-55 kg/m³
 • spotreba materiálu cca 5,0 kg/m² pri hrúbke 100 mm

EKOPRODUR S0540 - technický list

 • polotvrdá pena s uzavretou bunkovou štruktúrou
 • účinná tepelná izolácia s nízkou nasiakavosťou pre interiér
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ= 0,023 W/(m.K)
 • objemová hmotnosť 32-38 kg/m³
 • spotreba materiálu cca 3,5 kg/m² pri hrúbke 100 mm

EKOPRODUR S0329 - technický list

EKOPRODUR S0329 - CE certifikát

 • mäkká pena s otvorenou bunkovou štruktúrou
 • účinná tepelná a najmä akustická izolácia pre interiér
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ= 0,040 W/(m.K)
 • objemová hmotnosť 9-12 kg/m³
 • spotreba materiálu cca 1,2 kg/m² pri hrúbke 100 mm

EKOPRODUR S0310 - technický list

EKOPRODUR S0310 - CE certifikát

 • pena s uzavretou bunkovou štruktúrou a veľkou hustotou
 • vystužovanie a zvyšovanie mechanickej odolnosti konštrukcií
 • použitie hlavne v priemysle
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ= 0,024 W/(m.K)
 • objemová hmotnosť 200 kg/m³

EKOPRODUR 05200 - technický list