Charakteristika dvojzložkovej polyuretánovej peny

Dvojzložkový polyuretánový materiál (pena aj polyurea) vzniká chemickou reakciou dvoch zložiek, počas ktorej sa uvoľňuje tepelná enegria. Výsledkom reakcie je vytvorenie bunkovej štruktúry v prípade peny (tepelná izolácia) alebo pružného spojitého povlaku v prípade polyurey (hydroizolácia).

 


Uzavretá bunková štruktúra - materál má výborné tepelnoizolačné vlastnosti a rovnako veľmi dobré mechanické vlastnosti (pochôdzne strešné plášte)

•vhodný pre tepelné izolácie šikmých a plochých striech, stien, sendvičových obvodových konštrukcií a pod.

 


Otvorená bunková štruktúra - materiál má výborné akustické vlastnosti, zároveň však má horšie tepelnotechnické vlastnosti (súčiniteľ tepelnej vodivosti nadobúda podobné hodnoty ako pri minerálnej vlne).

•vhodný pre zvukové izolácie stropov, drevených trámových stropov, akustických priečok a pod.

 
 • jeden z najlepších dostupných izolačných materiálov na trhu
 • nízka hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ= 0,021 - 0,024 W/(m.K) a teda vysoké hodnoty tepelného odporu už pri menších hrúbkach izolačnej vrstvy
 • ľahko aplikovateľný materiál bez ohľadu na tvarovú zložitosť izolovaného povrchu
 • v jednom stupni procesu výroby je dosiahnutá tepelná i vlhkostná izolačná schopnosť materiálu ako aj mechanické zosilnenie konštrukcie, pri nížších zaťaženiach
 • výborné izolačné vlastnosti kombinované s maximálnou elimináciou tepelných mostov (spojitá izolačná vrstva)
 • výborná priľnavosť k rôznym podkladom a zabezpečenie stálosti ich vlastností v čase
 • dlhá životnosť izolácie aj v najhorších klimatických podmienkach
 • jednoduchá a rýchla metóda aplikácie izolačnej vrstvy (napr. vytvorenie do 1000 m² strešnej izolácie za deň na tvarovo jednoduchom podklade)
 • fyziologicky inertný a biologicky neaktívny materiál
 • zo zdravotného hľadiska je dvojzložková izolačná pena po zabudovaní do konštrukcie úplne nezávadná
 • pokiaľ ide o stálosť peny vo vonkajšom prostredí (hlavne pri aplikáciách na ploché strechy a fasády), dvojzložková pena v ktorej zložky A (polyol) a zložka B (iso) bezo zvyšku zreagovali sa vplyv ultrafialového žiarenia prejavuje len veľmi pomaly a to len na povrchu. Napriek tomu každú izolačnú penu vystavenú vonkajšiemu prostrediu, resp. priamemu slnečnému žiareniu je nutné ošetriť ochrannou vrstvou, tzv. UV filtrom - obvykle náterom PUR farbou alebo nástrekom vrstvy alifatickej polyurey, ktorá výborne spolupôsobí s polyuretánovou penou a zároveň vytvára dokonalú a jednoliatu hydroizolačnú vrstvu strešného plášťa plochej strechy
 • dvojzložková izolačná pena s uzvretou bunkovou štruktúrou má obvykle triedu požiarnej odolnosti stupňa E až F, peny s otvorenou bunkovou štruktúrou stupeň B, peny obsahujú retardéry horenia, majú teda samozhášavú schopnosť a nepodporujú horenie