Materiály pre dvojzložkové polyuretánové izolácie

Striekané polyuretánové izolácie rozdeľujeme na dve skupiny.

Patrí sem striekaná dvojzložková polyuretánová tepelnoizolačná pena, navrhnutá na vytvorenie spojitej tepelnej a akustickej izolácie s výhodnými vlastnosťami z hľadiska nasiakavosti (platí pre penu s uzavretou bunkovou štruktúrou) a polyurea, navrhnutá na vytvorenie spojitej hydroizolácie.

Obidva materiály sú vytvorené priamo na mieste aplikácie použitím špeciálnych vysokotlakých zariadení, umožňujúcich dokonalé zmiešanie a aplikované priamo na povrch izolovanej konštrukcie prostredníctvom metódy hydrodynamického striekania.

Práve spojitosť aplikovaného izolačného materiálu je jednou z jeho hlavných výhod. Spojitá vrstva neobsahuje žiadne medzery a spoje, ktoré by sa mohli vplyvom času a degradácie materiálu rozširovať a tým narúšať celkovú funkciu tepelnoizolačnej vrstvy.