Pištoľ RS GEL

Striekanie dvojzložkových živíc vo forme gelov

Inovácie zapracované do konštrukcie striekacej pištole Graco RS napomáhajú zlepšiť produktivitu a kvalitu výroby. Revolučný dizajn ľahkej a ergonomickej pištole Graco RS s jej vynikajúcimi vlastnosťami, ktoré umožňujú pracovať efektívnejšie.

Samozrejmosťou aplikačnej pištole RS pre živice vo forme gelov je ergonomická rukoväť, rýchlo odpojiteľná hlava pištole ako aj jedinečná konštrukcia ihlovej svorky, ktorá je navrhnutá pre dlhodobé udržanie výrobného nastavenia a eliminuje potrebu úpravy nastavenia ihly po pravidelnej údržbe. Pištoľ Graco RS GEL je dostupná vo verzií s vnútorným alebo vonkajším zmiešavaním.

Pokročilá technológia stabilizácie striekacieho lúča

Technológia pre stabilizáciu striekacieho lúča vzduchom (AAC - Air Assist Containment) “obaľuje” lúč striekaného materiálu vzduchovým štítom, ktorý zabraňuje úniku atomizovaných častíc zo striekacieho lúča. Bez tejto technológie by množstvo častíc materiálu skončilo na podlahe, stenách alebo na pracovnom oblečení zamestnanca.

Technológia AAC vytvára “obal” lúča, v ktorom častice materiálu putujú do formy, resp. na povrch prvku pri veľmi nízkom tlaku. Pri nízkej rýchlosti letiacich častíc dochádza len k veľmi malým turbulenicám a výkyvom v prúdení materiálu a pri jeho styku s povrchom prvku alebo formy. Konkurenčné pištole s vyššou rýchlosťou častíc vytvárajú väčšie množstvo turbulencií pri strete častíc s povrchom prvku. Turbulencie sú nežiadúce, keďže zapríčiňujú prevzdušnenie materiálu, čo v konečnom dôsledku podstatne zvyšuje pórovitosť aplikovaného materiálu. Striekanie s podporou technológie AAC značne znižuje zavzdušňovanie a pórovitosť výsledného materiálu.

Na obrázku je popísaná technológia s vonkajším zmiešavaním.

Model RS GEL
Typ zmiešavania vnútorné vonkajšie
Min. prietok vzduchu pri 6,8 bar [m³/min 0,354 0,06
Maximálny tlak vzduchu [bar] 8,7
Hmotnosť [kg] 1,05 0,94
Objednávacie čísla viď brožúra