Zariadenia pre kompozitné materiály na báze živíc

Kompozitné materiály na báze živíc, tj. laminátové plasty, sklolaminátové plasty a iné kompozitné materiály tvoria osobitné odvetvie priemyslu zamerané na výrobu prvkov, foriem, povlakov a podobných produktov rôznych tvarov a povrchových úprav.

Spoločnosť GRACO ponúka vo svojom produktovom portfóliu zariadenia pre aplikáciu dvojzložkových živíc vo forme gélov (GEL) a ich zmesí so sekaným skleným vláknom (CHOP).

Je známe, že nedostatok katalyzátora v zmesi dvojzložkových živíc zapríčiňuje tvorbu mäkkých miest s dlhším časom tvrdnutia. Zariadenia Graco FRP (FRP = Fibre-Reinforced Plastics = Vláknom vystužené plasty) zabezpečujú rovnomerný pomer zložiek pre vyvážený proces vytvrdzovania finálneho materiálu. Výsledkom je vyššia kvalita dielov a koncových produktov. Hlavným cieľom pri návrhu systému bola jeho optimalizácia pre udržiavanie stabilného zmiešavacieho pomeru zložiek.