Kontajnery

Spoločnosť HEMPEL patrí medzi popredných svetových dodávateľov ochranných náterových hmôt pre kontajnery. Náterové hmoty Hempel nájdete na všetkých typoch kontejnerov po celom svete. Chránia ich v drsných podmienkach a pred vplyvmi nešetrného zaobchádzania a prispievajú k predĺženiu intervalov údržby.

Okrem náterových hmôt pre nové kontajnery je v ponuke tiež škála náterov na opravy a údržbu a prostredníctvom úzkej spolupráce Vám môžeme pomôcť usmerniť vaše aplikačné procesy alebo skrátiť intervaly údržby.

Pri náterových hmotách pre kontajnery neexistujú žiadne pevne stanovené parametre aplikácie, spoločnosť Hempel teda stále pracuje na nových riešeniach, ktoré budú vyhovovať meniacim sa požiadavkám tohto odvetvia. Napríklad EcoBoxcoat, vodou riediteľnú náterovú hmotu pre kontajnery spoločnosť uviedla na trh v roku 2010 a možno ju používať na existujúcich výrobných linkách s 3 – 4 minútovým cyklom, a to bez výrazných investícií do úpravy výrobnej linky.

Spoločnosť Hempel nedodáva len náterové hmoty, ale poskytuje aj odbornú technickú podporu. Odborní poradcovia sú pripravení poskytnúť odborné technické poradenstvo v priebehu celého procesu, od výberu správneho riešenia povrchovej úpravy až po zabezpečenie vedenia pre Vás aj vašich pracovníkov priamo na mieste.

Viac informácií o produktoch spoločnosti HEMPEL a službách v oblasti kontajnerov nájdete u našich odborníkov v DASS Košice, respektíve na webovej stránke spoločnosti Hempel.